1. Schválení programu 12.zasedání Výboru majetku a investic, schválení zápisu 11. Výboru majetku a investic a volba ověřovatelů, termíny zasedání VMaI na druhé pololetí 2015

31/08/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 13. 8. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/1/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Schválení programu 12.zasedání Výboru majetku a investic, schválení zápisu 11. Výboru majetku a investic a volba ověřovatelů, termíny zasedání VMaI na druhé pololetí 2015

Přítomni: Pavel Chramosta, Bc.Lukáš Herold, PhDr.Marie Sternová PhD, JUDr.Tomáš Homola, RNDr.Jan Macek,Viktor Čahoj ,Jan Trojánek,Mgr.Jan Smetana

Omluveni: Ing.Vít Šorm Ph.D,Ing. Erika Uchytilová

Bez práva hlasovat: Ing. Jiří Šlachta, vedoucí OMI

Odborníci: Ing.Milan Hanzlíček
Jan Jelínek

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

 1. Program 12.zasedání Výboru majetku a investic dne 13.8.2015
     

  Materiál č. 4 byl zařazen na konec projednávání jako č.7

   

  6/0/0

 2. Zápis z 11.zasedání Výboru majetku a investic dne 16.7.2015

   

   

  6/0/0

 3. Ověřovatele zápisu:     PhDr.Marie Sternová  PhD 

   

   

  6/0/0  

 4. Termíny zasedání VMaI na druhé pololetí 2015:

  zasedání výboru vždy od 17.00 v místnosti č. 614,  Štefánikova 15, zasedací místnost RMČ

   

   20.8.2015 čtvrtek -mimořádné 

   17.9.2015 čtvrtek

   29.9.2015 úterý

   13.10.2015 úterý

   27.10.2015 úterý

   10.11.2015 úterý

   26.11.2015 čtvrtek

   10.12.2015 čtvrtek

   22.12.2015 úterý  

   

   

  Dostavil se pan Smetana a pan Čahoj

   

  8/0/0

   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě