3. Žádost o převod nájmu – Tesco Stores ČR a.s., IČ 45308314, nájemce části budovy Smíchovské tržnice – nám. 14. října 83/15, Praha 5

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost o převod nájmu – Tesco Stores ČR a.s., IČ 45308314, nájemce části budovy Smíchovské tržnice – nám. 14. října 83/15, Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. neschválit záměr udělení souhlasu s převodem nájmu prostor sloužících podnikání – provozování prodejny supermarketu, o celkové výměře 2.760,3 m2, umístěných v suterénu, přízemí a 1. patře budovy Smíchovské tržnice – nám. 14. října 83/15, Praha 5, pronajatých v souladu s nájemní smlouvou č. 74/0/ZOOA/10 ze dne 10.11.2010, uzavřenou se společností Tesco Stores ČR a.s., IČ 45308314, na společnost Penny Market s.r.o., IČ 64945880, formou uzavření Dodatku č. 1 k NS ze dne 10.11.2010, v souladu s § 2307 (Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání) Občanského zákoníku, účinného od 1.1.2014

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy