1. Ostrovského č. o. 2, č. p. 33, k. ú. Smíchov – prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

06/05/2015
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 5. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Ostrovského č. o. 2, č. p. 33, k. ú. Smíchov – prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. RMČ schválit prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám v budově č. p. 33 Ostrovského č. o. 2, která je součástí pozemku parc. č. 2913, k. ú. Smíchov

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě