1. Zpráva o materiálech projednávaných v Radě městské části dne 10.2.2015 a 17.2.2015 v oblasti majetku a investic ÚMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 19. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2015
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Zpráva o materiálech projednávaných v Radě městské části dne 10.2.2015 a 17.2.2015 v oblasti majetku a investic ÚMČ Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Bere na vědomí:

  1. Zprávu o materiálech projednávaných v Radě městské části dne 10.2.2015 a 17.2.2015 v oblasti majetku a investic ÚMČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy