4. Schválení termínu jednání Výboru majetku a investic za I.pololetí 2015

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 4. 12. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2014
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva

Schválení termínu jednání Výboru majetku a investic za I.pololetí 2015

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Bere na vědomí:

 1. termíny konání schůzí Výboru majetku a privatizace na I.pololetí 2015:

  15.1.2015

    5. 2.2015

  19. 2.2015

    5. 3.2015

  19. 3.2015

    2. 4.2015

  16. 4.2015

    7. 5.2015

  21. 5.2015

    4. 6.2015

  18. 6.2015

   

  od 16.00

   

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy
Odešel pan Hnyk