3. Návrh statutu VMI ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 4. 12. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2014
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva

Návrh statutu VMI ZMČ Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Odkládá:

  1. Znění návrhu Statutu VMI ZMČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy
odešel pan Homola
1. Členové výboru dodají návrhy statutu do příštího jednání výboru 15.1.2015
2. Členové dostanou k dispozici přehled majetku městké části ve vazbě k pracovní nápni jednotlivých odborů