2. Stanovení počtu místopřesedů VMI ZMČ Praha 5,volba místopředsedů

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 4. 12. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2014
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva

Stanovení počtu místopřesedů VMI ZMČ Praha 5,volba místopředsedů

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Odkládá:

  1. ….. místopředsedů VMI ZMČ jmenovitě:

Usnesení bylo schváleno 7/1/0 hlasy