8. Různé – chodníkový program.

Zasedání konané dne 9. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/8/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Různé – chodníkový program.

Výbor dopravy

Bere na vědomí:

  1. chodníkový program, který v den jednání výboru dopravy předložil OSP. Vzhledem k nedostatku časového prostoru se Výbor dopravy k navrhovanému chodníkovému programu nemůže podrobněji vyjádřit. 

Žádá:

  1. aby chodníkový program pro rok 2016 byl předložen Výboru dopravy před jeho předložením Radě městské části Praha 5.

Usnesení I. a II. bylo schváleno 6/0/0 hlasy