7. Návrh na změnu trasy autobusové linky PID č. 128 v souvislosti se znovuobnovením školní docházky do budovy školy ul. Pod Žvahovem.

Zasedání konané dne 9. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/7/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Návrh na změnu trasy autobusové linky PID č. 128 v souvislosti se znovuobnovením školní docházky do budovy školy ul. Pod Žvahovem.

Výbor dopravy

Doporučuje:

  1. Radě městské části Praha 5 ve spolupráci s ROPID zřídit školní spoj z Barrandova a Hlubočep ke škole Pod Žvahovem. 

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy