5. Zklidnění dopravy v oblasti ul. Vítězné a Újezd.

Zasedání konané dne 9. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Zklidnění dopravy v oblasti ul. Vítězné a Újezd.

Výbor dopravy

Nesouhlasí:

  1. s úpravou křižovatky Újezd, která by omezila průjezd tramvají a automobilové dopravy v ulicích Újezd a Vítězná. Zejména nesouhlasí s návrhem rozšíření chodníku v ulici Újezd na úkor automobilové dopravy a parkovacích míst.  

Navrhuje:

  1. doplnění přechodů pro chodce v celé oblasti, zejména v ulici Újezd (od pošty ke konzumu) na ústí mostu Legií, mezi Janáčkovým nábřežím a Malou stranou. 

Usnesení I. a II. bylo schváleno 6/0/0 hlasy