4. Stanovisko výboru dopravy k projektu výstavby v oblasti Smíchovského nádraží.

Zasedání konané dne 9. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/4/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Stanovisko výboru dopravy k projektu výstavby v oblasti Smíchovského nádraží.

Výbor dopravy

Nedoporučuje:

  1. Radě městské části Praha 5 vyslovit souhlasné stanovisko s projektem výstavby v oblasti Smíchovského nádraží (Developer Smíchov Station Development) z důvodu zhoršení dopravní situace v oblasti dolního Smíchova a dalšího okolí, včetně nevhodného řešení  návaznosti autobusové dopravy, v důsledku plánované výstavby.  

Bere na vědomí:

  1. informaci radního pana Petra Hnyka o zahájení jednání a příprav změn dopravy v oblasti Smíchovského nádraží, které plánuje Dopravní podnik v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati v Nádražní ulici. Pan Hnyk výbor informoval, že proběhla schůzka mezi zástupci Městské části Praha 5, Dopravním podnikem a zástupci IPR. Městská část bude v nejbližší době zjišťovat názory občanů a po té na jejich základě nechá vypracovat dopravní studii. Návrh zadání dopravní studie bude předložen výboru dopravy.

Usnesení I. a II. bylo schváleno 6/0/0 hlasy