3. Jmenování ověřovatele zápisu 10. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Zasedání konané dne 9. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Jmenování ověřovatele zápisu 10. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Výbor dopravy

Jmenuje:

  1. paní Mirku Havlovou ověřovatelem zápisu 10. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy