6. Oprava tramvajové trati v ul. Na Zlíchově.

Zasedání konané dne 10. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Oprava tramvajové trati v ul. Na Zlíchově.

Výbor dopravy

Nepřijala návrh usnesení:

  1. z důvodu neschopnosti se usnášet, po 5. bodu jednání odešli pan Čahoj a paní Havlová.

Usnesení bylo schváleno … hlasy