5. Zprovoznění tunelového komplexu Blanka – návrh dopravních opatření na území MČ P5.

Zasedání konané dne 10. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Zprovoznění tunelového komplexu Blanka – návrh dopravních opatření na území MČ P5.

Výbor dopravy

Nesouhlasí:

  1. s tím, že mu materiál nazvaný  “Zprovoznění tunelového komplexu Blanka – návrh dopravních opatření na území MČ P5” byl předložen až po té co jej radní pro dopravu již odeslal jako podnět městské části Praha 5 Magistrátu hl. m. Prahy.

Žádá:

  1. radního pro dopravu městské části Praha 5, aby předkládal výboru dopravy materiály a podklady dříve, než budou, jako stanoviska městské části prezentovány jiným orgánům veřejné správy.

Nesouhlasí:

  1. se změnou režimu vyhrazeného pruhu pro MHD, taxi a cyklisty v ulicích Vrchlického a Duškova na celodenní a celotýdenní.

Žádá:

  1. aby režim vyhrazeného pruhu pro MHD, taxi a cyklisty v ulicích Vrchlického a Duškova zůstal i nadále zachován v dosavadním časovém rozsahu, a to i vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyla obnovena autobusová linka č. 123.

Usnesení bodů I. – IV. bylo schváleno 6/0/0 hlasy