3. Jmenování ověřovatele zápisu 8. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Zasedání konané dne 10. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Jmenování ověřovatele zápisu 8. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Výbor dopravy

Jmenuje:

  1. pana Karla Kváše ověřovatelem zápisu 8. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy