1. Schválení programu 8. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Zasedání konané dne 10. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Schválení programu 8. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Výbor dopravy

Schvaluje:

  1. program 8. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy