5. Různé, diskuze.

Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 6/5/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Různé, diskuze.

Výbor dopravy