4. Dopravní studie Nádražní – Strakonická, zprac. Atelier DUA

Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 6/4/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Dopravní studie Nádražní – Strakonická, zprac. Atelier DUA

Výbor dopravy

Projednal:

  1. informace ing. Borise Ročenkova a ing. Václava Maliny o dopravní studii a dopravní řešení v ul.  Nádražní (Smíchovské nádraží) a ul. Strakonická.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy