3. Jmenování ověřovatele zápisu 6. zasedání (mimořádného)Výboru dopravy v roce 2015.

Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 6/3/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Jmenování ověřovatele zápisu 6. zasedání (mimořádného)Výboru dopravy v roce 2015.

Výbor dopravy

Jmenuje:

  1. ověřovatelem zápisu 6. zasedání  (mimořádného)Výboru dopravy v roce 2015 paní Bohdanu Milatovou.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy