2. Schválení zápisu 5. zasedání Výboru dopravy konaného dne 08.04.2015.

Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 6/2/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 5. zasedání Výboru dopravy konaného dne 08.04.2015.

Výbor dopravy

Schvaluje:

  1. zápis 5. zasedání Výboru dopravy konaného dne 08.04.2015.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy