9. Projednání dopravy v okolí Waltrovky (na návrh pana Peterky).

Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/9/2015
Předkladatel: Peterka Pavel

Projednání dopravy v okolí Waltrovky (na návrh pana Peterky).

Výbor dopravy

Odkládá:

  1. projednání dopravy v okolí Waltrovky (na návrh pana Peterky) na příští zasedání Výboru dopravy.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy