8. Návrh revokace usnesení z 1. zasedání Výboru dopravy konané dne 14.01.2015( 4. bod programu), stavební úpravy Konvářka.

Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/8/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Návrh revokace usnesení z 1. zasedání Výboru dopravy konané dne 14.01.2015( 4. bod programu), stavební úpravy Konvářka.

Výbor dopravy

Revokuje:

  1. usnesení z 1. zasedání Výboru dopravy konané dne 14.01.2015( 4. bod programu), stavební úpravy Konvářka tak, že jeho nové znění zní:

    Doporučuje městské části Praha 5 realizaci úprav dle projektu v co nejkratším možném termínu.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy