6. Studie dopravní obsluhy prostoru u Smíchovského nádraží.

Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Studie dopravní obsluhy prostoru u Smíchovského nádraží.

Výbor dopravy

Konstatuje:

  1. že bude nadále pokračovat v projedávání návrhů řešení dopravní situace v oblasti Smíchovského nádraží v souvislosti s jeho urbanizací.

Žádá:

  1. pana radního pro dopravu Petra Hnyka o zajištění účasti ing. Václava Maliny na příštím jednání Výboru dopravy od 16:00 hod.

Souhlasí:

  1. s návrhem řešení rekonstrukce tramvajové tratě v ul. Nádražní, úsek Smíchovské nádraží – Zlíchov, navržené Dopravním podnikem hl. m. Prahy tak, že tramvajová trať bude přimknuta (vyosena) k železniční trati.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy ( ve všech bodech)