2. Schválení zápisu 3. zasedání Výboru dopravy konaného dne 11.02.2015.

Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 3. zasedání Výboru dopravy konaného dne 11.02.2015.

Výbor dopravy

Schvaluje:

  1. zápis 3. zasedání Výboru dopravy konaného dne 11.02.2015.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy