1. Schválení programu 4. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Zasedání konané dne 11. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Schválení programu 4. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Výbor dopravy

Schvaluje:

  1. program 4. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy