6. Různé.

Zasedání konané dne 28. 1. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 2/6/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Různé.

Výbor dopravy
Nebyly předloženy žádné příspěvky.