5. Trasa autobusové linky PID č. 123

Zasedání konané dne 28. 1. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 2/5/2015
Předkladatel: Frélich Martin, Ing., člen zastupitelstva

Trasa autobusové linky PID č. 123

Výbor dopravy

Navrhuje:

  1. zastupitelstvu MČ P5, aby přijalo usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo městské části Praha 5 žádá Radu hl. m. Prahy zajistit, aby autobusová linka č. 123 zajížděla od 06.04.2015 až do zastávky Anděl a Na Knížecí a vyslyšela tak přání občanů Prahy 5.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy