4. Návrh vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti se zprovozněním prodloužení metra trasy A (Dejvická – Nemocnice Motol).

Zasedání konané dne 28. 1. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 2/4/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Návrh vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti se zprovozněním prodloužení metra trasy A (Dejvická – Nemocnice Motol).

Výbor dopravy

Souhlasí:

  1. se zavedením autobusové linky PID č. 118 spojující MČ Praha 5 s MČ Praha 6 prostřednictvím Strahovského tunelu

Trvá:

  1. na zachování autobusové linky PID č. 167 v celé délce trasy tj. Nemocnice Na Homolce – Na Knížecí 

Nesouhlasí:

  1. s omezením přepravní kapacity tramvajových spojů obsluhujících Zlíchov, Hlubočepy a sídliště Barrandov 

Trvá:

  1. na rozmanitosti směrové nabídky tramvajových spojů obsluhujících Zlíchov, Hlubočepy a sídliště Barrandov

Trvá:

  1. i nadále na požadavku zlepšení dopravní obsluhy oblasti Cibulka, Šmukýřka,  Spiritka a části Jinonic (přímé spojení linek s centrem MČ P5), “starého” Barrandova (spojení s územím na pravém břehu Vltavy a sídlištěm Barrandov), Křížové ul. (přímé spojení s územím na pravém břehu Vltavy), který byl vysloven v nesouhlasném stanovisku městské části Praha 5 k celosíťové optimalizaci PID provedené v září roku 2012

Konstatuje:

  1. nespokojenost s časovým prostorem, který byl představitelům MČ P5 a veřejnosti poskytnut na projednání tak zásadních změn organizace PID

Žádá:

  1. o posílení přepravní kapacity tramvajových spojů obsluhujících území podél Plzeňské ulice (min. úsek Kotlářka – Anděl)

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy