3. Schválení zápisu z 1. zasedání Výboru dopravy v roce 2015, konaného dne 14.01.2015.

Zasedání konané dne 28. 1. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 2/3/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Schválení zápisu z 1. zasedání Výboru dopravy v roce 2015, konaného dne 14.01.2015.

Výbor dopravy

Schvaluje:

  1. zápis z 1. zasedání Výboru dopravy v roce 2015, konaného dne 14.01.2015.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy