2. Jmenování ověřovatele zápisu 2. (mimořádného) zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Zasedání konané dne 28. 1. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 2/2/2015
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Jmenování ověřovatele zápisu 2. (mimořádného) zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Výbor dopravy

Schvaluje:

  1. Jmenování pana Johana Hornofa jako ověřovatele zápisu 2. (mimořádného) zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy