9. Různé

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/9/2015
Předkladatel:

Různé

Na základě dotazů informoval Ing. Mgr. Abraham o připravovaném projektu “mapa kriminality” s ohledem na jeho cíl, provedení a rozdílnost od jiných statistických údajů.
Bezpečnostní výbor
bere na vědomí.