8. Projednání podnětu od občana na zřízení kamerového systému do ulice Lamačova

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., Ph.D., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Projednání podnětu od občana na zřízení kamerového systému do ulice Lamačova

Ing. Vít Šorm, PhD. informoval že rozeslaný materiál neobsahoval identifikační údaje. Plk. Mgr. L. Dytrt informoval, že dle nápadu tr. činnosti, došlo zde v loňském roce ke čtyřem skutků, které byly hlášeny a pomohl by je řešit kamerový systém. Pracovníky OBPK předána informace o složitosti rozšiřování kamerového systému Magistrátem hl.m.Prahy. Po zjištění situace rozhodnuto o předání podnětu občana k vyřízení na ÚMČ Praha 5
Bezpečnostní výbor
Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy