7. Informace zástupce Policie ČR

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2015
Předkladatel:

Informace zástupce Policie ČR

Bc. Michal Vocetka (zástupce OŘ MP Praha 5) informoval o dopravě v průběhu akce Půlmaraton, mistrovství světa v ledním hokeji, o kontrolách veřejného pořádku v lokalitě Anděl i v souvislosti se stánkovým prodejem. Dále informoval o provedeném vystěhování bezdomovců po tramvajovou tratí pod Barandovem. Odpověděl na dotazy ohledně Valentinských trhů, lokalitě Na Cibulce, řešení bezdomovectví.
Bezpečnostní výbor
vzal na vědomí