4. Schválení programu 3. zasedání VB

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., Ph.D., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 3. zasedání VB

Bezpečnostní výbor
Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy