3. Volba ověřovatele zápisu VB

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., Ph.D., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu VB

Bezpečnostní výbor
Usnesení bylo schváleno 7/0/2 hlasy