2. Schválení zápisu 1.zasedání VB ZMČ Praha 5

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., Ph.D., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 1.zasedání VB ZMČ Praha 5

Bezpečnostní výbor

Schvaluje:

Hlasování: 8/0/1