1. Zahájení, uvítání přítomných

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., Ph.D., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Zahájení, uvítání přítomných

Bezpečnostní výbor

Bere na vědomí:

vzato na vědomí