9. Různé

Zasedání konané dne 27. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., PhD., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Bezpečnostní výbor

Bere na vědomí:

  1. npor. Bc. Milan Černý (zástupce HZS Praha 5)  informoval o činnosti HZS Praha 5  na území MČ Praha 5. Proběhla k tomuto bodu diskuze.

    Tomáš Vejrych, DiS (zástupce NO Sananim) informoval o činnosti NO Sananim na území MČ P-5. Proběhla k tomuto bodu diskuze.