8. Diskuze k plánu činnosti a statutu BV ZMČ Praha 5

Zasedání konané dne 27. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., PhD., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Diskuze k plánu činnosti a statutu BV ZMČ Praha 5

Bezpečnostní výbor

Schvaluje/neschvaluje:

  1. Diskuze k tomuto bodu se závěrem: do 10.2.2015 každý člen BV zašle náměty k plánu činnosti a statutu předsedovi  BV. Na příštím zasedání  BV pak budou předloženy k diskuzi  a schválení.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0