7. Informace zástupce OŘ Policie ČR, plk. Mgr. L. Dytrta

Zasedání konané dne 27. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., PhD., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Informace zástupce OŘ Policie ČR, plk. Mgr. L. Dytrta

Bezpečnostní výbor

Schvaluje/neschvaluje:

  1. Plk. Mgr. Luděk Dytrt (zástupce OŘ Policie ČR) informoval o činnosti  Policie ČR  na území MČ P-5. Proběhla k tomuto bodu diskuze se závěrem: do 10.2.2015 každý člen BV zašle podněty k činnosti,  spolupráci  Policie ČR  Praha 5 předsedovi BV. Na příštím zasedání pak budou předloženy k diskuzi  a schválení.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0