5. Volba ověřovatele zápisů BV ZMČ Praha 5

Zasedání konané dne 27. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., PhD., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisů BV ZMČ Praha 5

Bezpečnostní výbor

Schvaluje/neschvaluje:

  1. BV byli zvoleni Mgr. Jan Smetana a Karel Kváš

     

     

    Usnesení bylo schváleno  9/0/0