4. Stanovení termínů zasedání BV ZMČ Praha 5

Zasedání konané dne 27. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., PhD., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Stanovení termínů zasedání BV ZMČ Praha 5

Bezpečnostní výbor

Schvaluje/neschvaluje:

  1. Stanovení termínů zasedání BV pro 1. pololetí 2015, vždy úterý 1x v měsíci od 17:00 hod: 27.1., 17.2., 24.3., 21.4, 26.5., 23.6.20015.

     

     

    Usnesení bylo schváleno   9/0/0