3. Volba místopředsedů Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Zasedání konané dne 27. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., PhD., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Volba místopředsedů Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Bezpečnostní výbor

Schvaluje/neschvaluje:

  1. BV zvolil místopředsedu BV pana Mgr. Jana Smetanu za ČSSD a místopředsedkyni paní Bc. Tatianu Konrádovou za SZ

     

    Usnesení  bylo shcváleno 8/1/0