2. Schválení programu 1. zasedání Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Zasedání konané dne 27. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2015
Předkladatel: Šorm Vít, Ing., PhD., člen zastupitelstva a předseda Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 1. zasedání Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5

Bezpečnostní výbor

Schvaluje/neschvaluje:

  1. Usnesení  bylo schváleno  9/0/0