3. Projednání zásadních připomínek k Metropolitnímu plánu

26/06/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 5. 6. 2018 jako mimořádné
číslo usnesení 6/3/2018
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Projednání zásadních připomínek k Metropolitnímu plánu

projednání zásadních připomínek k Metropolitnímu plánu
Výbor životního prostředí

Žádá:

 1. OÚR MČ Praha 5 prověřit, případně aktualizovat připomínky k návrhu MP dle aktuálně podaných podnětů a projednání VÚR ZMČ P5.

  Připomínkyz projednání VÚR ZMČ P5:

  1. lokalita 033/ Košíře

  – upravit připomínku týkající se parku Kavalírka dle skutečné rozlohy

  2. lokalita 889/ Šalamounka a 872/ Park Cibulka

  – změnit zastavitelnou lokalitu Z(13) na nezastavitelnou N(13)

  3. 072/Smíchovské nádraží

  – umístit v ploše ZMK u ul. Strakonické značku vodní zdroj, upřesnit umístění ZŠ ve Smíchov City – posunout jižněji

  4. lokalita 529/ Sídliště Barrandov

  – změnit hranici lokality, území jižně od smyčky tramvaje na nároží Wassermanovy a Werichovy ul. přičlenit k Pražské čvrti a opatřit červenou šrafou, výškou 4 podlaží a značkou pro veřejnou vybavenost.

  – zachovat stávající plochu dětského hřiště jako ?park ve volné zástavbě? v lokalitě 529 / Sídliště Barrandov)

  – sportovní plochu u ul. Högerova vymezit jako parkové sportoviště

  5. 184/ Pražská čvrť

  – okružní park kolem sídliště vymezit jako nezastavitelnou rekreační plochu

Doporučuje RMČ:

 1. 1. souhlasit se “zásadními připomínkami” a “připomínkami” k návrhu Metropolitního plánu a předložit na jednání ZMČ Praha 5 dne 19.6.2018

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě