1. Schválení programu 4. zasedání VŽP

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 18. 4. 2018 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2018
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Schválení programu 4. zasedání VŽP

Výbor životního prostředí

Schvaluje:

  1. program 4. zasedání VŽP

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy