7. Žádost o změnu výše nájemného za budovu K Dalejím 748/6 – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2018
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Žádost o změnu výše nájemného za budovu K Dalejím 748/6 – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Výbor životního prostředí

Doporučuje RMČ:

  1. zvážit snížení nájemného s ohledem na významný přínos spolku pro životní prostředí, ale i s ohledem na nájemné jiných spolků s přínosem pro MČ i s ohledem na využití prostoru

Doporučuje:

  1. projednání ve Výboru majetku a investic

Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy