6. Žádost o podporu ve věci pozemku p.č. 640/6 k.ú. Hlubočepy – Zahrádkářská osada Barrandov

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2018
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Žádost o podporu ve věci pozemku p.č. 640/6 k.ú. Hlubočepy – Zahrádkářská osada Barrandov

Výbor životního prostředí

Doporučuje RMČ:

  1. vstoupit do jednání se Státním pozemkovým úřadem a podpořit žádost ZO Barrandov o převod předmětného pozemku.

Pověřuje:

  1. předsedu VŽP ve spolupráci s ZO Barrandov přípravou příslušného dokumentu k předložení do RMČ 

Konstatuje:

  1. zájem VŽP k zachování zahrádkářské kolonie Barrandov ve stávajícím stavu a rozsahu

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy