5. Prezentace “Panorama Karla Zemana – Prokopské údolí – Dívčí hrady – Praha 5”

22/03/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2018
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Prezentace “Panorama Karla Zemana – Prokopské údolí – Dívčí hrady – Praha 5”

Výbor životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. záměr “Panorama Karla Zemana – Prokopské údolí – Dívčí hrady – Praha 5”, kdy konečná podoba a umístění musí být v souladu s dotčenými orgány státní správy. VŽP projekt definitivně projedná po průzkumu míst a jejich určení orgány státní správy 16.2.2018.

Doporučuje RMČ:

  1. zveřejnění projektu na webu MČ P5 a získání zpětné vazby od veřejnosti a spolků

Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě