4. Zpráva o činnosti VŽP za 2. pololetí 2017

Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 17. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2018
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru životního prostředí, předseda politického klubu ODS

Zpráva o činnosti VŽP za 2. pololetí 2017

Výbor životního prostředí

Schvaluje:

  1. zprávu o činnosti VŽP za 2. pololetí 2017

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy